Pihak usahawan merancang terlebih dahulu produk apa yang ingin di hasilkan.