Selepas membuat perancangan yang terperinci, pihak usahawan boleh membuat perbincangan dengan pihak CSM mengenai OEM untuk penghasilan produk jenama sendiri (OEM) yang ingin di keluarkan.